LOISWeb contact

Stichting LOIS
Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering

Secretariaat:

St. LOIS
t.a.v. mevrouw B. van Hes
De Dissel 22
8332 JH Steenwijk.
E-mail: info@loisweb.nl