LOISWeb home

 

 

Jaarverslag 2017

Download hier het Jaarverslag 2017 in pdf >>>

 

  Jaaroverzicht 2017

Download hier het Jaaroverzicht 2017 in pdf >>>

 

Jaarverslag van de Ouderenraad Hoorn

Download hier het Jaarverslag in pdf >>>
 

Jaarverslag 2017 van de Seniorenraad Lisse

Download hier het Jaarverslag in pdf >>>

Aanbevelingen van de Seniorenraad SV voor de programma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

De Seniorenraad(SR) is van mening dat ouderen optimale kansen behoren te hebben om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. Doel van het gemeentelijk beleid is om zelfredzaamheid van 55+ ers te verbeteren.
Uitgaan van de kracht van ouderen is het vertrekpunt.

Download hier de aanbevelingen politieke partijen in pdf >>>

 

 

Jaarverslag ACO Utrecht

Download hier het Jaarverslag ACO Utrecht 2016 in pdf >>>

 

Jaarverslag 2016 van de Stichting Ouderenraad Hoorn

Download hier het Jaarverslag 2016 in pdf >>>

 Flyer Informatie centrum Seniorenbeleid


Stichting Informatiecentrum Seniorenraden (LOIS) wil sinds haar oprichting in 1999 al diegenen en organisaties ondersteunen, die gemeenten adviseren over ouderenbeleid. Zij stelt zich ten doel: het bevorderen van de kwaliteit van het ouderenbeleid en van de effectiviteit van de advisering. LOIS is een zelfstandige stichting, bestaande uit deskundige vrijwilligers.

Download hier voor de webversie flyer informatie centrum in pdf >>>
 

 


Themadag 2014


Lees het korte verslag hier verder >>>

We begonnen die dag met een presentatie van Professor Jacobijn Gussekloo.
Er is een groot verschil tussen ouderen. Sommigen zijn veel ouder dan de fysieke leeftijd terwijl anderen veel later zich pas oud voelen.
Lees de presentatie van Professor Jacobijn Gussekloo >>>

De volgende spreker is de heer Jan Lamers. Hij is oud Wethouder van de gemeente Venlo en erg betrokken geweest bij het oprichten van de VenlodrOme. Hier is de zorg weer terug in de wijk.
Lees de presentatie van Jan Lammers >>>

De laatste spreker mevrouw drs Anjo Geluk spreekt over onze rol in de samenleving. Wij worden anders ouder dan onze ouders.
Lees de presentatie van drs Anjo Geluk >>>

 
WAT VINDT U?


Een donateurschap met het LOIS betaalt zichzelf terug


Door de voorbije jaren heen heerste er in Nederland de gedachte/mythe dat de babyboomers, die inmiddels 65 jaar oud zijn, en de senioren in het algemeen de kapitaalkrachtigen in de maatschappij zijn die wel aan hun lot kunnen worden overgelaten.
Uit de alledaagse praktijk blijkt dit echter op een misvatting te berusten; er zijn grote groepen senioren, met name uit de lagere beroepsgroepen en van buitenlandse afkomst, die helemaal niet die geweldige pensioenopbouw, lijfrente-uitkeringen plus de AOW hebben.
Lees verder >>>