LOISWeb beleidsplan 2014

Themadag 2014
Betreft: Kort verslag van de inleidingen van de LOIS
Themadag op 28 maart 2014 Thema Ouderen in de toekomst.

We begonnen die dag met een presentatie van Professor Jacobijn Gussekloo.
Er is een groot verschil tussen ouderen. Sommigen zijn veel ouder dan de fysieke leeftijd terwijl anderen veel later zich pas oud voelen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 30% van de ouderen zich eenzaam voelt. Dat is niet afwijkend van de rest van de bevolking!
Het gaat er om of je zielig voelt of dat je zielig bent.

Belangrijke lessen:
Blijf in balans
Blijf positief
Verminder een somber gevoel
Maak een Mindmap van wat je nog wel kunt
Probeer de regie in je eigen leven zo lang mogelijk vast te houden.

Aan de hulpverleners:
Probeer te ontschotten
Maak zo lang mogelijk thuis blijven wonen mogelijk
En laat de doelgroep zoveel mogelijk participeren dat is mee laten doen.

De volgende spreker is de heer Jan Lamers. Hij is oud Wethouder van de gemeente Venlo en erg betrokken geweest bij het oprichten van de VenlodrOme.
Hier is de zorg weer terug in de wijk. En wel om de volgende redenen:
Echte kennis ontbrak, veel bureaucratie en teveel lagen management.
Echt netwerken is de basis van democratie.
Venlo groeit van dorp naar een stad.
En volgens Jan Lamers is indiceren verder arrangeren zodat de problemen van die burgers kunnen worden aangepakt.
Hier geldt dat vol of half leeg een groot verschil in aanpak op levert!

De laatste spreker mevrouw drs Anjo Geluk spreekt over onze rol in de samenleving.
Wij worden anders ouder dan onze ouders.
Maak uw leven behapbaar, en zorg dat u de regie zoveel mogelijk in eigen hand houdt.
Men moet vrijwilligers op een juiste wijze bejegenen door hen uit te nodigen een eigen bijdrage te leveren.
Participeren heeft een negatieve klank, maar het is toch bijzonder als je mee mag en kunt doen?

<<< Over LOIS