LOISWeb bestuur

Samenstelling Bestuur LOIS

Het bestuur is onbezoldigd.

Wel ontvangt men een reiskosten vergoeding en éénmaal per jaar een onkosten vergoeding van € 100 voor de kleine onkosten


De samenstelling van het Bestuur van LOIS is per januari 2014:

 

 
     
Voorzitter 
A.P.J. Strookman
0172-619144
Penningmeester
B.van Hes
0521-514017
Secretaris
M.T. Fambach (Theo)
035-6951973
06-51525967