LOISWeb linken

Via deze pagina krijgt u een overzicht van interessante links op het internet.

De links zijn ingedeeld in de volgende groepen:

Wonen, Zorg, Welzijn >>>

Bonden >>>
websites van landelijke bonden

FinanciŽn >>>
Websites betreffend financiŽle zaken zoals subsidies en pensioenen

Gezondheid >>>
Websites betreffende gezondheid

Informatie Technologie >>>
Websites betreffende informatie technologie

Ministeries >>>
Websites ministeries

Ondersteuning >>>
Websites van ondersteunende instanties

Veiligheid en Welzijn >>>
websites van organisaties op het gebied van Veiligheid en of Welzijn

Wonen >>>
Websites betreffende wonen

Domotica >>>

Zorg >>>
Websites van instanties werkzaam op het gebied van zorg

Verkeer en Vervoer >>>
websites betreffende verkeer en vervoer

Mist U een groep of ontbreekt er iets in de lijst ? Stuur ons een e-mail aan: info@loisweb.nl
 


 

WONEN, ZORG EN WELZIJN
   
Websites Omschrijving
   
www.opplussen.nl Kenniscentrum opplussen
www.sensire.nl Zorg instituut Groningen, Overijssel, Gelderland
www.kcwz.nl Kenniscentrum wonen, zorg
www.waarstaatjegemeente.nl Inzicht in gemeentelijke prestaties
www.seniorenbarometer.nl Mening van 50 plussers
www.thuiscomfort.nl Over ideeŽn voor comfortabel en zorgeloos wonen
www.consumentenbond.nl/zorg Consumentenbond over zorgverzekeringen

<<< Linken

BONDEN
   
Websites Omschrijving
   
www.anbo.nl               ANBO Bond voor 50 plussers
www.consumentenbond.nl Consumentenbond
www.uniekbo.nl Katholieke bond voor ouderen
www.pcob.nl Protestants christelijke ouderenbond
www.ouderenorganisaties.nl CSO  Coordinatie-orgaan samenwerkende ouderenorganisaties
www.fnv.nl Federatie nederlandse vakbeweging
www.woonbond.nl Kennis en adviescentrum
www.fnao.nl Facilitair netwerk allochtone ouderen
www.seniorenraad-baarn.nl Seniorenraad Baarn

<<< Linken

FINANCIŽN
   
Websites Omschrijving
   
www.ouderenhulp.net Nationaal fonds ouderenhulp
www.nibud.nl Budget informatie voor consumenten
www.oranjefonds.nl     Subsidie
www.pgb.nl Informatie over persoonsgebonden budget
www.vsbfonds.nl                     Subsidie
www.cbf-keur.nl Beoordelen instellingen die fondsen verwerven
www.toeslagen.nl Toeslagen voor huur, zorg en kinderopvang
www.svb.nl Informatie over AOW
www.zorgverzekering.org Informatie over zorgverzekeringen
www.cvz.nl College voor de zorgverzekering
www.scp.nl Sociaal cultureel planbureau

<<< Linken

GEZONDHEID
   
Websites Omschrijving
   
www.alzheimer-nederland.nl Informatie over Alzheimer 
www.zorgvoorbeter.nl Programma voor verbeteren zorg
www.tno.nl Met kennis onderwerp gezond leven
www.ooglijn.nl Stichting Viziris
www.vision.nl Oogproblemen,
www.mijnhulpmiddel.nl Informatie over hulpmiddelen
www.neurocampus.nl Testjes ter stimulering geheugen

<<< Linken

INFORMATIE TECHNOLOGIE
   
Websites Omschrijving
   
www.seniorweb.nl       Website  voor IT hulp aan ouderen
www.seniorwebhaarlem.nl Met interessant cursusaanbod

<<< Linken

MINISTERIES
   
Websites Omschrijving
   
www.minvws.nl           Ministerie volksgezondheid, welzijn. Sport
www.minvws.nl/infotheek        Wat doet het minvws voor ouderen
www.overheid.nl                      Allerhande informatie betreffende overheid
www.verkeerenwaterstaat.nl Ministerie van verkeer en waterstaat

<<< Linken

ONDERSTEUNING
   
Websites Omschrijving
   
www.klaverbladzeeland.nl Samenwerkingsorgaan gebruikersorganisaties van zorg en dienstverlening
www.loisweb.nl Website LOIS
www.kenniscentrum-ouderen.nl kenniscentrum  min vws
www.stimulansz.nl Kenniscentrum op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn
www.vilans.nl Kennisinstituut voor langdurige zorg
www.movisie.nl Bevordering participatie en zelfredzaamheid
www.kittz.nl Kwaliteitsinstituut toegepastethuiszorg vernieuwing
www.ouderenorganisaties.nl CSO  Coordinatie-orgaan samenwerkende ouderenorganisaties
www.vng.nl Vereniging van nederlandse gemeenten
www.fnao.nl Facilitair Netwerk allochtone Ouderen met nieuws en informatie
www.vrijwilligerswerk.nl Informatie over vrijwilligerswerk
www.ageing.tno.nl Informatie uit het verouderingsonderzoek van TNO
www.zilverenkracht.nl Vergrijzing als kans voor de toekomst
www.zorgbelangnederland.nl Ondersteuning voor klanten in de zorg
www.juridischloket.nl voor juridische zaken
www.hetcak.nl Informatie over en van het CAK

<<< Linken

VEILIGHEID EN WELZIJN
   
Websites Omschrijving
   
www.politiekeurmerk.nl Beveiliging tegen inbraak
www.stichtingwsb.nl Wonen voor Senioren op Boerderijen
www.sportiefwandelen.nl Wandeltest
www.50plusnet.nl 50 plussers vinden elkaar voor gezamenlijke activiteiten
www.gemeenschappelijkwonen.nl Centraal- en groepswonen
www.kenniscentrum-ouderen.nl Informatie oa over ouderenmishandeling

<<< Linken

WONEN
   
Websites Omschrijving
   
www.smart-homes.nl Nationaal kenniscentrum domotica en slim wonendomotica
www.eigenhuis.nl Vereniging eigenhuis
www.kenniscentrumwonenzorg.nl Informatie over wonen en zorg van Arcares en Aedes
www.woonkeur.nl Woonkeur certificatie nieuwbouw
www.energielabelgebouw.nl Informatie over nieuwe wet ingaande 2008
www.gemeenschappelijkwonen.nl Informatie over groepswonen
www.aangepastbouwen.nl woningen voor gehandicapten en ouderen

<<< Linken

Domotica
   
Websites Omschrijving
   
www.domoticawonenzorg.nl  
www.flexicontrol.nl Beveiliging en controle gebouwen
www.comelit.nl Deurintercom
www.vercoma.nl Deurcommunicatie-apparatuur
www.wdtm.nl Personenalarmering en domotica

<<< Linken

ZORG
   
Websites Omschrijving
   
www.regelhulp.nl Wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning
www.mantelzorg.nl Alles over mantelzorg
www.zorgkeus.nl Over zorg, toeslagen en veel meer nuttige informatie
www.ikregelmijnzorggoed.nl Handige tips en informatie over de zorgverzekering
www.zorgwijzer.nl/ Zorgverzekering vergelijken
www.informelezorg.info           Website EIZ
www.informelezorg.info           Expertise centrum informele zorg/mantelzorg
www.keurmerk.nl Keurmerk voor zorg
www.kiesbeter.nl Informatie over zorg en gezondheid, vergelijkende informatie over medicijnkosten en zorgverzekeringen
www.mantelzorgenwerk.nl Informatie over mantelzorg en verlofregelinge
www.npcf.nl Nederlands consumenten en patienten platform
www.palliatievezorg.nl Mantelzorg in de laatste levensfase
www.welzorg.nl Levering hulpmiddelen
www.zorgwelzijn.nl Informatie over oa wmo
www.zorgportaal.nl Informatie over allelei zaken betreffende de gezondheidszorg
www.kenniscentrumwonenzorg.nl Informatie over wmo, wonen,welzijn,zorg
WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) - ZorgWijzer.nl Informatie over WMO
www.woonzorg.nl Dienstverlener op het gebied van wonen, service en zorg
www.uitvaartverzekeringwijzer.net/ Onafhankelijke wegwijzer over uitvaartverzekeringen.
AWBZ: alle wijzigingen op een rij - ZorgWijzer.nl Informatie over WMO en AWBZ

<<< Linken

VERKEER EN VERVOER
   
website onderwerp
   
www.connekt.nl Kenniscentrum voor verkeer en vervoer

<<< Linken