LOISWeb colofon

Website van de Stichting LOIS

Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering


Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterst mogelijke zorg besteed. De Stichting LOIS aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. De opname van een link betekent niet dat het LOIS achter de informatie staat die via die link kan worden bereikt.