LOISWeb nieuwsbrieven

Lois geeft periodiek nieuwsbrieven uit waarin actuele zaken worden behandeld die zowel het nieuws hebben gehaald dan wel actueel zijn.

Deze nieuwsbrieven zijn er voor u en van u. Als u iets heeft meegemaakt of een advies heeft uitgebracht, dat ook voor andere donateurs van belang kan zijn, dan is het wellicht mogelijk om dat op te nemen in de Nieuwsbrief.

Heeft u dergelijke kopij, dan ontvangen wij die graag van u op ons mailadres: Stichting.lois@worldonline.nl.

Na het verschijnen van deze nieuwsbrieven worden deze op de website geplaatst. Deze kunt u dan downloaden lezen, opslaan en afprinten met het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de website van Adobe via deze link >>>.

2018 juli/augustus

Download het juli/ augustusnummer 2018 >>>

2018 april/mei

Download het april/ meinummer 2018 >>>

2018 januari/februari

Download het januari/ februarinummer 2018 >>>

2017 oktober/ november

Download het oktober/ novembernummer 2017 >>>

2017 augustus/september

Download het augustus/ septembernummer 2017 >>>

2017 mei/juni
 
Download het mei/ juninummer 2017 >>>

2017 februari/ maart

Download het februari/ maartnummer 2017 >>>

2016 november/ december

Download het november/ decembernummer 2016 >>>

2016 augustus/ september

Download het augustus/ septembernummer 2016 >>>

2016 juni

Download het juninummer 2016 >>>

2016 april

Download het aprilnummer 2016 >>>

2016 februari

Download het februarinummer 2016 >>>

2015 december

Download het decembernummer 2015 >>>

2015 oktober
In dit nummer: Afscheid Seniorenraad Enschede, Verslag seniorenmarkt, Participatieraad, Maatregelen tegen eenzaamheden, Lois Regiodagen, All-inclusive woonzorg en Gezond en sociaal

Download het oktobernummer 2015 >>>

2015 augustus
In dit nummer: Adviseren maar niet alleen, Ouderenbeleid, Participatie van ouderen en gemeentelijk beleid op een laag pitje?, en Veilig ouder worden.
Download het augustusnummer 2015 >>>

2015 juni
In dit nummer: Binding in de wijk, Langer zelfstandig wonen, Kwaliteitseisen WMO, Maatschappelijke Initiatieven, Oproep vacature penningmeester en bestuurslid, Plaats van het adviesorgaan, Respijt bij complexe mantelzorgsituatie,Ruimte voor redzaamheid, Sluitende verzorgingshuizen en Aktueel
Download het juninummer 2015 >>>

2015 april
Deze nieuwsbrief is een themanummer over 'informele zorg'
Download het aprilnummer 2015 >>>

2015 februari
Deze nieuwsbrief is een themanummer over 'langer thuis blijven wonen'
Download het februarinummer 2015 >>>


2014 december
Deze uitgave is een themanummer over 'Wijkgericht werken'.
Download het decembernummer 2014 >>>


2014 oktober
Deze uitgave is een themanummer over 'Burger initiatieven'.
Download het oktobernummer 2014 >>>


2014 juli
In dit nummer: Nieuw evenwicht in de zorg, Publieke preventie, Mantelzorgbeleid, Gemeente en zorgaanbieders, Functie adviesraden, Respijtzorg, Veiligheid bij brand, Richtlijnen bij decentralisaties,  WMO in beweging, Regie in eigen leven, Effectief adviseren en over Beroepskrachten en vrijwilligers.
Download het julinummer 2014 >>>


2014 Mei
In de mei-uitgave aandacht voor de thema's: Ouderen in de toekomst, Ouderenbeleid in de toekomst, Partners in gemeentelijk beleid, De wijk centraal, Eigen verantwoordelijkheid van ouderen in de samenleving, Wijkteams in de kinderschoenen enInvoer vernieuwend welzijn.
Download het meinummer 2014 >>>


2014 april
In dit nummer: Zorg voor ouderen door robot?, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Veilig fietsen, Zelfregie of eigen verantwoordelijkheid, Burgers en transitie Samenwerking in de zorg en Gemeente en burger.
Download het aprilnummer 2014 >>>


2014 februari

In dit nummer: Ons beleidsplan 2014, Het begrip zelfregie of eigen verantwoordelijkheid, Kwaliteit in de WMO, Beweegtuinen voor ouderen, Themadag 28 maart, Burgerkracht in de wijk, Ouderen over ondersteuning en zorg en Terugtredende overheid
Download het februarinummer 2014 >>>


2013 december
In de decemberuitgave aandacht voor ondermeer het wijkgerichte werken, de wijkinvesteringszone, de integrale wijkgebonden ouderenzorg, het cliŽnt en wijkgericht werken, de huisarts en gemeente, informatie over eenzaamheid, het politieke programma en verder over nieuwe projecten Haarlem
Download het decembernummer 2013 >>>

2013 oktober
Deze nieuwsbrief is geheel ingericht als themanummer onder de naam 'ouderenbeleid in de toekomst'.
Download het oktobernummer 2013 >>>


2013 augustus

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de informele en formele zorg. Verder de behoeften onder ouderen, de functie seniorenraden, leeftijdsvriendelijke gemeenten, preventieve gezondheidszorg, woonservicegebieden, waar staat u? en het belang van sociale cohesie.
Download het augustusnummer 2013 >>>

2013 juni
In dit nummer over: langer zelfstandig, integrale transities, invloed bewoners, thuishuis, anders oud worden, actief burgerschap, huishoudcoaches, virtueel verzorgingshuis, burgerinitiatieven, het LOIS in 2012 en seniorenraden
Download het juninummer 2013 >>>


2013 april
In deze nieuwsbrief wordt uitgereid aandacht besteed aan: "Zo lang mogelijk zelfstandig"
Download het aprilnummer 2013 >>>

2013 februari
Zaken als: In de eerstkomende jaren worden drie belangrijke beleidsterreinen gedecentraliseerd naar het gemeentelijk beleid, buurthulp, lokaal gezondheidsbeleid, mantelzorgondersteuning en nog veel eer komen in dit nummer uitgebreid aan de orde.
Download het februarinummer 2013 >>> .